Skip to main content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Управление на имоти

Жилищни и търговски площи

У дома е мястото,
където са любимите ни същества.

ремонт вкъщи

Постоянната поддръжка е в основата на това да имаш добре изглеждащ имот

Последните няколко години натрупах доста опит в поддръжката на сгради и съоръжения, в частност управлението на имоти, отдавани под наем. Грижа се за десетки жилищни и търговски площи (офиси), ежедневно координирам дейностите на много екипи на различни обекти. Разбирам пазара и очакванията както на наемодателя, така и на наемателя. Това ми дава увереност, че мога да ти помогна в поддръжката на имот, който отдаваш под наем. За управлението на жилищен имот мога да ти предложа абонаментна поддръжка, която би могла да включва:

  • козметични ремонти;
  • отстраняване на аварии;
  • събиране на наема – забавените плащания не са ми проблем. Мога да управлявам такива дейности, благодарение на опита ми във финансовия сектор, тъй като познавам поведението на хората под въздействие на различни ситуации, в които се намират и мога да им помогна в управлението на личните им средства;
  • съдействие при намирането на наематели;
  • и всичко друго, което се явява твоя нужда.
мисия уют

Пространства, които посрещат топло своите гости

За абонаментната поддръжка на жилищни площи мога да ти предложа цена от 0,50 лв. с ДДС на кв.м. на месец.

Услугата включва едно посещение на имота месечно, което се състои в оглед на имота, събиране на наема, смяна на крушки, отстраняване на дребни повреди, като материалите са за твоя сметка. Таксата най-общо казано включва моя разход за път, моето време и труд.

Обхвата на абонаментната поддръжка е обект на дискусия, така че ако ти имаш нужда от нещо специфично, ще го направя. Обхвата има ефект върху цената, така че след като обсъдим, ще ти кажа дали би имало промяна в нея или не.

Всичко, което се разберем ще бъде оформено в договор с ясен обхват, финансови условия и ангажименти.

За абонаментната поддръжка на търговски площи не мога да ти предложа цена, без да получа конкретно запитване и яснота за обхвата от услуги, който се търси, както и честотата на посещенията.