Skip to main content
ремонт вкъщи

Социална и екологична отговорност

Не мога да не си поставя социални и екологични цели в това начинание. Това е отговорност, която всеки трябва да поема.

У дома е мястото,
където са любимите ни същества.

мисия уют…

Отговорност и грижа

Чисто социално се ангажирам да уважавам труда на всички партньори и колеги - майстори, да спазвам принципите на лоялната конкуренция, да заплащам услугите на подизпълнители навреме и както са били договорени, да поощрявам опита и квалификацията, да работя в среда, осигуряваща здравословни и безопасни условия на труд. Ангажирам се да уважавам теб и твоите нужди, както и да спазвам поетите ангажименти към твоя проект. Считам, че това са неизменни фактори за една благоприятна бизнес среда, които ще ме направят предпочитан партньор.

Екологичната ми отговорност ще е да контролирам и извозвам отпадъка, който е резултат от всеки ремонт. Ще изисквам от майсторите / бригадите да работят с мисъл за околната среда, а в обектите, които ремонтирам няма да е разрешено тютюнопушенето. Ще се старая да планирам материалите прецизно, тъй като са основен ресурс както на разход, така и на замърсяване.