Skip to main content
ремонт вкъщи

Договор и гаранция за ремонта ти

Ако решиш да работим заедно ще подпишем договор за ремонт. Това е детайл, на който много държа, за да гарантирам спокойствието ти. Договора ще включва всички индивидуални за теб условия – цена и етапи на плащане, срокове за изпълнение, условия за гаранционна поддръжка.

Ще ти дам гаранция за ремонта, като срокът й зависи от спецификата му и е определен в Закон за устройство на територията. Важно е да знаеш, че в случай на дефект/повреда, ще отстраня проблема без заплащане, ако същия се е появил в срока на гарантирания експлоатационен период и по моя вина/пропуск. Гаранционния срок започва да тече от датата, на която подпишем Протокол за приключени ремонтни дейности. Освен, че определя началната дата на гаранционния период, този протокол е и доказателство, че обекта ти е завършен и предаден за ползване в съответствие с всички условия, посочени в договора за ремонт.

Процеса по завеждане на рекламация е описан в Общите Условия на сайта, можеш да намериш всички отговори там. Ако все пак ти възникнат въпроси ме потърси.

свържи се с мен