Skip to main content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Ел Услуги

Ако си закупил жилище на старо и имаш нужда от ремонт, то със сигурност трябва да прибегнеш до ел услуги, преди да започнеш с ремонтните дейности. Ще ти разкажа кои специфики налагат подмяна на част от вътрешната мрежа, пълна или частична подмяна на проводниците.

У дома е мястото,
където са любимите ни същества.

ремонт вкъщи

Ел услуги у дома

В строените преди 89 година жилищни блокове се използваха двупроводни кабели, което автоматично изключва доброто “заземяване“ на контакти и уреди. Освен това, тези проводници са с изключително тънко сечение, амортизирана медна част и в общия случай негодни за съвременното натоварване. Ел таблото е с до 4 керамични бушона, което означава 4 токови кръга. Отново напълно недостатъчни за нуждите на едно домакинство. Желателно е ползвайки ел услуги да го подмените като не само замените керамичните бушони с автоматични предпазители, а също така изградите допълнителни токови трасета към всяко едно помещение. Желателно е и поставянето на дефектно токови защити в новото ел табло и наличието на главен предпазител, който задължително трябва да е с по-нисък ампераж от този в ГРТ.

ремонт вкъщи

Осветление и контакти

Осветлението в едно жилище се приема вече за естетическа част от него, което налага мрежа от допълнително окабеляване, изграждане на разпределителни кутии, както и серия от прекъсвачи със специфична схема, доставяща удобство при управлението на едно осветително тяло от няколко различни места. За тази цел се използва така наречената девиаторна схема на свързване, която се прилага при две точки на управление. При нужда от повече точки се прилага „кръстат“ ключ или импулсни релета.

Друга причина да прибегнете до ел услуги е малкият на брой и поставени на неудобни места контакти. При същите тези стари жилища проводниците за контактите минават по периферията на помещенията като всеки контакт играе роля на разклонителна кутия. Тези връзки се изпълнени посредством метални пластини, които притискат краищата на проводниците, а това прави връзката изключително опасна, тъй като с времето пластината охлабва и проводникът започва да се нагрява. Това крие изключителен риск от запалване на жилището.

Ел Услуги
Ел Услуги
ремонт вкъщи

Етапи от ремонта

При различните етапи от ремонта на едно жилище, всеки майстор работи по собствената си специфика и в повечето случаи има пробивни дейности. Те крият риск от засягане на проводник от ел мрежата като проблемите могат да бъдат няколко:

1.Проблемът се открива най-лесно при прекъсване на фазата – тогава подходите могат да бъдат различни в зависимост от терена и от засегнатото място. Отстраняването може да се случи по следните начини:

1.1. Ако сме локализирали прекъсването можем да изкопаем част от проводника от мазилката и прекъснатата част да бъде удължена с допълнителен кабел като връзките,тип „спайки“ трябва да са 7 см. и добре изолирани;

1.2. Ако не можем да открием мястото на прекъсване е най-удачно проводникът да се подмени с нов като старият си остава в стената.

2.При прекъсване на нулата, откриването на проблема с фазомер не е възможно, което налага използването на други специфични уреди (например мултицет). За отстраняване на повредата може да се използват и описаните по-горе методи, но най-често превръщаме кабелът за земно в нулев. Това спестява много време за труд и разходи.

Мога да те консултирам и да ти изготвя индивидуална оферта, ако ти предстои ремонт.

Свържи се с мен
АБОНИРАЙ СЕ

Използвай формата по-долу, ако си съгласен да ти изпращам специални предложения и новини

[mailpoet_form id=“1″]